Raport IAB Polska: blisko 9 na 10 użytkowników adblocków na różne sposoby dopuszcza komunikację marketingową

Raport IAB Polska: blisko 9 na 10 użytkowników adblocków na różne sposoby dopuszcza komunikację marketingową