Kontakt dla mediów

senior account executive

Agnieszka Jagusiak

Nowa platforma wymiany doświadczeń dla przedsiębiorców z sektora finansowego i branży IT nabiera rozpędu – PZZW zaprasza na kolejne Śniadanie Technologiczne

Pierwsze z cyklu Śniadań Technologicznych, czyli nowej inicjatywy Polskiego Związku Zarządzania Wierzytelnościami (PZZW) przy patronacie merytorycznym firmy VSoft SA spotkało się z dużym zainteresowaniem. ...

Zobacz więcej

Zmiany prawne 2019, a skuteczność procesu odzyskiwania należności i bezpieczeństwo konsumentów. Wnioski z pierwszego Śniadania Legislacyjnego

28 marca 2019 r. w Warszawie odbyło się pierwsze Śniadanie Legislacyjne, zorganizowane przez Polski Związek Zarządzania Wierzytelnościami. Było to spotkanie osób reprezentujących urzędy centralne z przedstawicielami branży zarządzania wierzytelnościami, poświęcone najważniejszym zmianom prawnym, które w znaczący sposób zmieniają niektóre aspekty związane z procesem odzyskiwania...

Zobacz więcej

informacje