Open Source Day

27 lipca 2017, 13:29, Open Source Day

97 proc. firm stosuje Open Source do budowania własnych rozwiązań IT – Open Source Day publikuje badanie na temat polskiego rynku otwartych technologii

9 na 10 przedstawicieli polskiego sektora technologii korzysta z otwartych systemów operacyjnych, a 97 proc. używa technologii Open Source rozwijając własne rozwiązania IT – wynika z badania Polski rynek Open Source 2017, przeprowadzonego w związku z tegoroczną konferencją Open Source Day 2017. Do najważniejszych zalet otwartych technologii wymienianych przez respondentów należą optymalizacja kosztów, elastyczność, a także brak uzależnienia od pojedynczego dostawcy. Wyniki ankiety wskazują, że oprogramowanie Open Source jest kluczowym elementem infrastruktury IT polskich przedsiębiorstw.

Badanie ankietowe przeprowadzone w związku z konferencją Open Source Day to pierwsza tego typu inicjatywa mająca na celu ocenę wykorzystania narzędzi i oprogramowania Open Source na polskim rynku, przeprowadzona na próbie prawie 300 respondentów, m.in. inżynierów, menadżerów i osób zarządzających projektami.

- Obserwujemy, że oprogramowanie otwarte, czyli to oparte na dostępnym dla wszystkich kodzie źródłowym, jest powszechnie wykorzystywane przez polskie firmy. Brakuje jednak danych mówiących o skali finansowej stosowania Open Source, a także o tym, jakie motywacje stoją za wdrożeniem tych rozwiązań. Celem naszego opracowania było  uzupełnienie tej luki i pokazanie faktycznego wpływu Open Source na polski biznes - mówi Dariusz Świąder, prezes zarządu Linux Polska, organizator konferencji Open Source Day, inicjator badania.

Systemy operacyjne w czołówce

Jak wynika z opracowania, otwarte oprogramowanie jest najczęściej wykorzystywane przez polskie przedsiębiorstwa w obszarze systemów operacyjnych – odpowiedziało tak 90 proc. ankietowanych.

- Z przeprowadzonego badania wynika wyraźnie, że najczęściej wykorzystywanym oprogramowaniem Open Source w firmach jest system operacyjny bazujący na jądrze Linuxa. Na drugim miejscu respondenci wskazali wykorzystywanie otwartych baz danych (73,5 proc. ). Kolejne miejsca dotyczą specyficznych komponentów służących przy rozwoju oprogramowania - komentuje wyniki badania Przemysław Sękalski, Dyrektor Centrum Technologii Informatycznych Politechniki Łódzkiej.

Rozwiązania typu Open Source są też ważnym narzędziem w obszarze technologii, takich jak przetwarzanie w chmurze i big data – na ich zastosowanie w tych obszarach wskazał odpowiednio co trzeci i co piąty badany.

 

Zastosowanie open source w biznesie.jpg

Co istotne, przytłaczająca większość uczestników ankiety wskazuje, że wykorzystuje rozwiązania Open Source w procesie tworzenia własnych rozwiązań IT, w tym aplikacji – aż 97 proc. badanych potwierdziło, że w tym wypadku korzysta częściowo lub wyłącznie z otwartych technologii.

- Mówiąc o powszechności zastosowania otwartych technologii w biznesie, należy z jednej strony brać pod uwagę rozwiązania dedykowane użytkownikowi końcowemu, np. systemy operacyjne czy programy do obsługi poczty e-mail. Z drugiej strony, rozwiązania Open Source są wykorzystywane przez ogromną społeczność inżynierów i programistów zatrudnionych przez komercyjne instytucje. Co trzeci ankietowany korzysta z otwartych technologii w obszarze tzw. kontenerów, czyli rozwiązań, które przyspieszają i upraszczają proces budowania  i wdrażania nowego kodu. Innym przykładem mogą być rozwiązania chmurowe. Aż 75 proc. uczestników badania przyznało, że rola tradycyjnego stanowiska pracy wyposażonego w komputer stacjonarny maleje. Zmieniający się sposób organizacji pracy sprawia, że chcemy mieć dostęp do danych w dowolnym miejscu i czasie, co oznacza, że rozwiązania chmurowe będą w dalszym ciągu zyskiwały na znaczeniu. Tymczasem dziś, ciężko byłoby znaleźć chmurę publiczną, która nie wykorzystywałaby choćby w najmniejszej części otwartych technologii – dodaje Przemysław Sękalski, Politechnika Łódzka.

Wykorzystanie open source wewnątrz organizacji.jpg

 

Nie tylko optymalizacja kosztów

Uczestnicy badania Open Source Day wskazali, że największymi zaletami otwartego oprogramowania jest optymalizacja kosztów, a także elastyczność rozwiązań Open Source – te dwie cechy zostały wymienione przez około 60 proc. respondentów. Na kolejnych miejscach znalazły się brak uzależnienia od dostawcy i możliwość samodzielnej realizacji projektów z wykorzystaniem otwartego kodu. Na miejscu czwartym wymieniono nowoczesność, a na piątym bezpieczeństwo rozwiązań.

 

Największe zalety open source.jpg

- Open Source opiera się na zupełnie innej filozofii projektowania i dystrybucji oprogramowania. Oczywiście wiele z otwartych rozwiązań jest udostępnianych bezpłatnie, ale nie wszystkie i nie to stanowi ich najważniejszy wyróżnik. To prawda, że rozwiązania Open Source zapewniają optymalizację kosztów – nie wynika to jednak z niższej ceny, a raczej z faktu, że rozwiązania są bardziej elastyczne i łatwiejsze w utrzymaniu, a ich mnogość i kompatybilność z różnymi systemami, w tym zamkniętymi,  sprawia, że przedsiębiorstwo nie jest uzależnione od jednego dostawcy. Dla użytkowników najważniejsze są korzyści wynikające z tego, że kod oprogramowania jest powszechnie
i bezpłatnie dostępny
– mówi Dariusz Świąder, Linux Polska.

Jak wskazują eksperci, otwartość kodu daje przedsiębiorstwom większą elastyczność i kontrolę nad projektami informatycznymi, od których często zależą ich krytyczne funkcje biznesowe. Ponadto społeczność wykorzystująca rozwiązania Open Source zbudowała liczne platformy wymiany wiedzy.

- Społeczność Open Source nie tylko pomaga sobie wzajemnie w dzieleniu się informacjami, ale także często uczestniczy w budowaniu małych fragmentów kodu. Przedstawiając problem innym, w krótkim czasie możemy liczyć nie tylko na odpowiedź, ale także na wskazówki, że inne rozwiązanie może być dla nas lepsze. Spowodowane jest to faktem, że uprzednio wymienione platformy skupiają programistów z wieloletnim doświadczeniem. Co za tym idzie, dużo trudniej jest ukryć lub przeoczyć  błąd w kodzie, a w razie jego wykrycia może on być naprawiony natychmiast – użytkownik nie musi czekać aż dostawca wypuści na rynek, nową, poprawioną wersję – dodaje Przemysław Sękalski, Politechnika Łódzka.

 

 

O Konferencji Open Source Day

Open Source Day to największe w Polsce i Europie wydarzenie poświęcone otwartemu oprogramowaniu. W dotychczasowych edycjach udział wzięło 5 tys. osób, a kilkanaście tysięcy śledziło relację online. Open Source Day stanowi platformę wymiany wiedzy na temat otwartego oprogramowania, jednego z najważniejszych obecnie kierunków rozwoju nowoczesnych technologii, umożliwiającego tworzenie wysokiej jakości, stabilnych  rozwiązań IT, które dziś są podstawą działania wszystkich gałęzi gospodarki. Gośćmi specjalnymi poprzednich edycji byli przedstawiciele Rządu, m.in. Wicepremier, Minister Gospodarki, Pan Waldemar Pawlak, Minister Administracji i Cyfryzacji Pan Michał Boni,  a także Wiceminister Cyfryzacji, Pan Piotr Woźny. 10., jubileuszowa edycja konferencji odbędzie się w dniu 17 maja 2017 r. w Warszawie.