Kontakt dla mediów

Account Executive

Agnieszka Jagusiak

Agnieszka Jagusiak

a.jagusiak@lightscape.pl

Linux Polska wprowadza do oferty rozwiązanie PaaS w modelu hybrydowym

Linux Polska, wiodący dostawca otwartego oprogramowania klasy enterprise, wprowadził do oferty  usługi PaaS (Platform as a Service) w modelu hybrydowym. Usługa obejmuje wsparcie we wdrożeniu i utrzymaniu platformy konteneryzacji we własnej serwerowni klienta oraz chmurze publicznej. Oferta skierowana jest do przedsiębiorstw zainteresowanych rozwiązaniami zarządzania środowiskami deweloperskimi w chmurze publicznej, a także szukających atrakcyjnych kosztowo możliwości zwiększenia mocy obliczeniowej.

PaaS – czyli platforma jako usługa – oferuje kompletne środowisko deweloperskie w chmurze umożliwiające tworzenie, testowanie i zarządzanie aplikacjami. Oferowane przez Linux Polska w modelu hybrydowym rozwiązanie PaaS umożliwia przenoszenie i uruchomienie aplikacji stworzonych w technologii Java, .NET, PHP, Ruby, Python i JavaScript, zarówno we własnej serwerowni, jak i w chmurze publicznej różnych dostawców.

Większa elastyczność dzięki kontenerom

W ramach usługi Linux Polska oferuje wsparcie we wdrożeniu, a później także utrzymaniu, otwartych rozwiązań technologicznych, takich jak Docker, Kuberentes i OpenShift, służących do konteneryzacji aplikacji.

Firmy, które zdecydują się na wdrożenie technologii rozwoju aplikacji w kontenerach, mogą w łatwy sposób uruchomić je lub przenieść do chmury publicznej. Korzyści płynące z takiego rozwiązania to nie tylko bardziej sprawne zarządzanie środowiskiem programistycznym, ale także zwiększenie efektywności kosztowej – mówi Tomasz Dziedzic Chief Technology Officer w Linux Polska.

Wsparcie dla biznesu

Do najważniejszych korzyści płynących ze wdrożenia modelu PaaS jest możliwość pożyczania mocy obliczeniowej dzięki dodatkowym zasobom chmury publicznej. Jest to szczególnie istotne w organizacjach, które stoją przed wyzwaniem okresowego wzrostu zapotrzebowania na moc obliczeniową, związanego np. z dynamicznym wzrostem popytu na daną usługę lub terminami urzędowymi. Wykorzystanie w takiej sytuacji chmury obliczeniowej jest bezpieczną i bardziej efektywną kosztową alternatywą dla inwestycji w zapas mocy obliczeniowej w ramach własnej infrastruktury.

Wdrożenie rozwiązania PaaS w modelu hybrydowym to także korzyści z punktu widzenia prowadzenia biznesu. Daje ono możliwość elastycznego dostosowywania się do zmian w środowisku rynkowym, a także możliwość obsługi większej ilości klientów za pomocą tych samych zasobów. Platforma PaaS pozwala także szybciej reagować na potrzeby rynku, skracając czas dostarczenia nowych funkcjonalności, tzw. parametru time to market.

 


O Linux Polska


Linux Polska jest liderem otwartych technologii w regionie CEE, obsługuje największe polskie przedsiębiorstwa i instytucje rządowe, a także klientów z takich krajów jak Szwajcaria, Szwecja, Włochy, Niemcy, Węgry. Firma z sukcesem uczestniczy w prestiżowych projektach międzynarodowych realizowanych m.in. przez Europejską Agencję Kosmiczną. Spółka od lat rozwija i wdraża własne rozwiązania związane z bezpieczeństwem obrotu finansowego, big data i analityką danych. W ostatnim czasie Linux Polska aktywnie uczestniczy w projektach związanych z komercyjnym wykorzystaniem możliwości bezzałogowych statków powietrznych. Do rozwiązań partnerów technologicznych dostarcza dodatkową wartość w postaci umiejętności integracji wielu rozwiązań i implementacji nawet w bardzo złożonych środowiskach. Całość uzupełnia profesjonalne centrum szkoleniowe w zakresie stosowanych technologii i rozwiązań.